skip to Main Content
Sonsuza Yürüyüş

Sonsuza Yürüyüş

“Kendini bilen Rabbini bilir” diyerek insanın varoluş hakikatinin peşine düşüyor Hekimoğlu İsmail Sonsuza Yürüyüş kitabında. Ruhlar alemine değin uzanıyor yürüyüşü… Varlığın manasını sorguluyor hayatın her bir aşamasında.

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna verdiği, “Evet sen bizim Rabbimizsin!” cevabıyla yolculuğu başlayan insan, ruhlar aleminde ölüp annesinin vücudunda bir kan pıhtısı olarak diriltiliyor. Tek bir atomdan moleküller; cansız elementlerden canlı hücre yaratılıyor. Hücreden insanın her bir hali var ediliyor…

“Dünyaya bir çocuk geliyor; hava, su, güneş… Kendisi için her şey hazırlanmış. Dünyaya bir çocuk geliyor; iki çeşmeden onun için süt akmaya başlıyor. Dünyaya bir çocuk geliyor; aciz mi aciz… elinden hiçbir şey gelmiyor; Anne baba çocuğa hizmetkar ediliyor.” diyerek ifade ediyor Hekimoğlu her bir şeyin görünen madde aleminin ötesinde bir maksada yönelik olarak yaratıldığını.

Peki bütün bunlar ne için? Varlık hangi maksat için seferber ediliyor insana? Hakiki değerimizi ölçen kıstas nedir? Malımız, mülkümüz, evladımız, zekamız, şöhretimiz, makamımız mı? Sonsuza uzanan yolculuğumuzda hangi duraklara uğruyoruz? Duygu, düşünce ve inanç dünyamızı neler şekillendiriyor? Nereye doğru gidiyoruz? Natürizm, Materyalizm, Sekülarizm, Rasyonalizm, Hümanizm, Ateizm, Çağdaşlık, Laiklik… Bunların Allah’a inanan müslümanın inanç dünyası üzerinde nasıl bir etkisi var?

Bütün bu sorular etrafında bir cevap arayışı Sonsuza Yürüyüş.

“Modern insan çok şey öğrendi, kendini öğrenemedi. Aradığı her şeyi buldu, kendini bulamadı. Dış dünyayı fethetti, iç dünyasında kayboldu.” diyerek yoldan çıkışlarımıza işaret ediyor Hekimoğlu. Esas yaramız varlık iddialarımız, Yaratıcımızı, bu dünyaya bir maksat için, belli bir vazifeyle gönderildiğimizi unutmuş olmamız… Dünyayı mesken tutuşumuz… Esas yaramız, inandığımızı söylediğimiz Yaratıcımızdan bigane kalışımız…

Hekimoğlu İsmail, beraber varlığı anlamlandırma çağrısı yapıyor Sonsuza Yürüyüş’te. Beraberce yola çıktığımız ailemiz, eşimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız ve dünyamıza giren her şeyle beraber çıkartıldığımız bu yürüyüşte, bize Rabbimizin razı olduğu hale ulaştıracak bakışlar, yönelişler, fiiller hakkında kılavuzluk ediyor. Ta ki esas rehberimizi bulalım, Onun(sav) rehberliğiyle sonsuza doğru selametle yürüyelim…

Sonsuza Yürüyüş

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top