skip to Main Content
Mum

Mum

Mum üzerine tefekkürle başlıyor kitabına Hekimoğlu İsmail. Karanlıkları aydınlatmak için yola çıkar mum; cüssesine, gücüne, kudretine, cılız ışığına aldırmaz… Olur olmaz vehimler üretmez; “Karanlık çok koyu, ben cılız ışığımla ne yapabilirim,” “Elektrik varken bana ne ihtiyaç var” demez. Gün olur elektrik çekilir gider de, en koyu karanlıklarda en yakın dostumuz oluverir mum ışığı. Ne kadar aydınlatsa o kadar kârdır…

İnsan muhtaçtır mum ışığıyla aydınlanmaya… “Mumla aramak” diye bir deyim kullanırız; çaresizlik içinde kalınca en yakınımız olur mum… İhtiyaçlarımızı onunla karşılarız. Hakikate olan ihtiyaçlarımızın farkına varırız onunla. Mum ışığında görmezden gelmelerimizi, küçük görmelerimizi, yok saymalarımızı hatırlar da utanırız… Kendi hakikatimizle karşı karşıya getirir bizi mumum cılız ışığı.

Allah’ı bize tarif eden külli muarriflerden bahseder Bediüzzaman… Bunlardan ilki Kur’ân’dır… Kur’ân “okunan” demektir, zaten dinin ilk emri de “oku”dur; “Yaratan Rabbinin adıyla”. Hangi kitabı okursan oku, O’nun adıyla, O’nu tanımak için, her an O’nunla bağ kurmak, nihayet “sadece” O’na kul olmak için “OKU”.

Mum ışığında okurdu ecdadımız. Bizim de ilgimizi dağıtan her türlü meşguliyetten uzaklaşarak zaman zaman mum ışığında okumamız gerektiğini hatırlatıyor Hekimoğlu. Okuma eylemi “Rabbin adıyla” olduğu zaman odaklanmayı, başka her şeyi arkada bırakmayı gerektirir çünkü. “Her kitap Kur’ân’ı anlamak için okunur. Güneşin olduğu yerde karanlığın adı okunmaz” diyerek vurguluyor Hekimoğlu, okumalarımızın bizi Hakikat güneşine götürmesi gerektiğini… Ötesi başka vadilerde oyalar durur.

İkincisi Kainat okumasıdır. Hakikat yolcusunun ikinci durağı da okuduğu hakikatlere kainatı şahit tutarak, kainatın şahitliğinin şahidi olarak okumaktan geçer. Okumanın mahiyeti değişir; başını kaldırtır, kainatın Rabbiyle muhatap eder. Bir kimyagerin teoriğini aldığı bilgiyi, laboratuvarda dokuyarak yapar okumasını… Okuma yine Yaratan Rabbin adıyla yapılır. Şahitlikler perçinleşir. Okunan aynı Rabbin sanatıdır. Bahar mevsiminde odunların içinden fışkıran çiçeklerle haşre şahit kılar, kış mevsiminde ölümlerle muhafaza edilişe… İşleyen el birdir.

Bütün kitaplar Rabbimizi tanımak için okunur…

Hekimoğlu İsmail, Mum’da kâinat okumaları yapıyor; ta ki okumalarımız bizi ve kainatı Yaratan Rabbimizin adıyla olsun…

Mum

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top