skip to Main Content
Minyeli Abdullah

Minyeli Abdullah

İlk kez 1967 yılında Babıâli’de Sabah gazetesinde tefrika edilen Minyeli Abdullah, o kadar büyük ilgi görür ki bu kitabı yayımlamak için bir yayınevi kurulur. Kitap olarak yayımlandığında dört ay gibi kısa sürede 50.000 adet satılır. Dönemin Türkiye’si için çok dikkate değer bir durumdur bu.

Yıllar geçer, Minyeli Abdullah yüzbinler tarafından okunmaya devam eder.

Sinemaya uyarlanır, bu defa da gişe rekorları kırar.

Peki Minyeli Abdullah’ın halkın gönlünde böylesine yer edinmesinin sebebi nedir?

Minyeli Abdullah’ı yazarken aslında dertlerimizi yazdım, inançlı insanların dünyasını ve yaşadıklarını… O dönemde o günün şartlarına bağlı sıkıntılar vardı. İnsanlar İslami kitap okudukları için kolluk kuvvetleri tarafından karakola götürülüp nezarete atılıyorlardı mesela. Müslümanların içinde bulunduğu hali bir şekilde anlatmalıydım.”

Hekimoğlu İsmail

Minyeli Abdullah, 20. asır Müslümanını anlatır. O Mısır’da olduğu gibi Suriye’de de, Irak’ta da, Cezayir’de de, Pakistan’da da, Nijerya’da da, Türkiye’de de, hâsılı dünyanın her yerinde yaşayan bu küfür ve dalalet asrının karanlığında nura doğru yol arayan ve bulan Abdullahların hikâyesidir.

Minyeli Abdullah’ın Türkiye’yi ayağa kaldırdığı günün üzerinden tam 50 yıl geçti. Birkaç nesli büyüten kitapMinyeli Abdullah 50. yılında ilk kapağı ve özel baskısıyla yeniden raflarda…

Minyeli Abdullah

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top