skip to Main Content
Mehmed Akif’e Göre Dün Bugün Yarın

Mehmed akif’e Göre Dün Bugün Yarın

Mehmed Âkif Avrupalılarla Osmanlıları mukayese ederken, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebeplerini… Yöneticilerin, aydınların, halkın hatalarını… Mekteplerin, medreselerin ve tekkelerin durumunu… Medeniyet anlayışını ortaya koyarken, isyanlarını ve isyanlarına getirilen yorumları bu eserde okuyacaksınız.

Âkif’ten İslamiyet’i öğrenmek farklı olacak. İstiklâl Savaşı’nda bütün gücüyle çalışan, Birinci Büyük Milletler Meclisinde mebus olan, İstiklâl Marşı’nı yazan Âkif, Cumhuriyet’i nasıl anladı? Onun Leyla’sı kimdi? Mısır’a niçin gitti? Hâlâ bir reçete durumunda olan Safahat’e göre nasıl kurtulabiliriz?

Mithad Cemal Kuntay, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Fevziye Abdullah Tansel, Doç. Dr. Nureddin Topçu, M. Ertuğrul Düzdağ, Hekimoğlu İsmail ve daha nicelerinin görüş ve düşünceleriyle Mehmed Âkif ve Safahat bu eserde geniş geniş anlatılmıştır.

Mehmed akife Göre Dün Bugün Yarın

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top