skip to Main Content
Jı Çı Re Çawa Bawer Bikim

Jı Çı Re Çawa Bawer Bikim

Ji nav civaka ku em têde dijîn li kî/kê dipirsî dibêje “Ez Misilman im.” Lêbelê ji ber vê mijarê mirov geleki xemgîn dibe ku gelek mirov nizane bi Misilman bûyînê ketine bin kîjan berpirsiyariyan.

“Divê Misilman ji çi re û çawa bawer bike?” Ev kitêb behsa vê mijarê dike û hemû şik û gûmanên girêdayê îmanê ji holê radike.

Jı Çı Re Çawa Bawer Bikim

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top