skip to Main Content
Jı Çı Re Çawa Bawer Bikim (Neye Nasıl İnanırım?)

Jı Çı Re Çawa Bawer Bikim (Neye Nasıl İnanırım?)

Ji nav civaka ku em têde dijîn li kî/kê dipirsî dibêje “Ez Misilman im.” Lêbelê ji ber vê mijarê mirov geleki xemgîn dibe ku gelek mirov nizane bi Misilman bûyînê ketine bin kîjan berpirsiyariyan.

“Divê Misilman ji çi re û çawa bawer bike?” Ev kitêb behsa vê mijarê dike û hemû şik û gûmanên girêdayê îmanê ji holê radike.

Jı Çı Re Çawa Bawer Bikim (Neye Nasıl İnanırım?)

Satış Noktaları

Kitap Hakkında Haberler

Back To Top