skip to Main Content

Cevapsız Sorular

Yirminci asra girerken yani 1901’de dünyanın en geri kalmış ülkeleri: Osmanlı, Rusya, Çin, Japonya.

Birinci Dünya Savaşı’ndan Almanlar’la beraber mağlup çıktık. Almanlar kalkındı 1938’de süper güç oldu, 1939’da dünyaya meydan okudu. 1945’de yerle bir olup, tekrar kalkındı, tekrar süper güç!

Türkiye neden kalkınamadı?

Japonya 1904’de Rusya’yla savaştı, 1937–41 arası Çin’in bir kısmına el koydu, İkinci Dünya Savaşı’nda Amerika’ya yenildi. Şimdi de süper güç!

Türkiye neden kalkınamadı?

Rusya 1917 İhtilali ile komünist yönetime geçti. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar’dan büyük darbe yedi. Kalkındı, feza yarışlarına katıldı, nükleer enerji üretti, süper güçlerden biri oldu…

Türkiye neden kalkınamadı?

Kapitalist ülkeler kalkındı, komünist ülkeler kalkındı, Türkiye neden kalkınmadı?

60 sene evveline kadar uyuşturucu ile uyuşan Çin, şimdi bir milyarı aşan nüfusu ile süper güç olmaya soyunurken…

İneğe tapan Hindistan, bir milyara varan nüfusu ile kalkınmada varlığını hissettirirken…

Türkiye neden kalkınmadı?

400 sene yönetimimizde kalıp, 100 sene evvel bağımsız olduğunu sanan Yunanistan ve Bulgaristan bize kafa tutarken…

Türkiye neden kalkınamadı?

İslâmiyet bizi geri bıraktı dediler, İslâmiyet’i bırakıp, kapitalizme geçtiler, neden kalkınamadık?

* * *

İslâm’a uygun yapılabilecek kâr oktaklıkları yerine faizli tahviller çıkardılar, Müslüman halkımız bu tahvillere itibar etmeyince, dış borçlanmaya gittiler ve bu milletin kazancını, süper güçlere faiz olarak ödeyip, enflasyonun azmasına sebebiyet verdiler.

Neden?

Minyeli Abdullah 1967’de yayınlandığında fiyatı on liraydı, bugün yüz bin lira. Bir malın fiyatını 27 senede on bin kat artıran devlet adamları değil mi?

35 senede terörü, anarşiyi zirveye çıkaranlar kim?

İçki içeni, kumar oynıyanı, fuhuş yapanı medeni, çağdaş, ilerici sayıp, bunlara mevki, makam verip, bu memleketi geri bırakanlar bir kısım bürokratlar değil mi?

İçki içmeyeni gerici sayan, onu terfi ettirmeyen, ona mevki makam vermiyen, hatta haklarında soruşturma açan zihniyet, neyin temsilcisi?

Başörtüsünün ilme ve tekniğe mani olduğunu sanan, bu sebeple kızları yüksek okullardan, fakültelerden geri çeviren… Dünya ilme koşarken, ilme karşı çıkan, kasıtlı rektörlerden, dekanlardan, profesörlerden, bakanlardan hesap sorulacak mı?

Her açılan okulun bir hapishane kapatması gerekirken, 70 senedir hem okulların, hem de hapishanelerin sayısını artıranlar kime, nasıl hizmet ediyor? Sor!

Parayı pul edenlerden,

İşsizliği artıranlardan,

Dış borçtan,

Bu milleti dilenci edenlerden halimizi, ahvalimizi sor.

Hıristiyanlar’a tanınan dinî eğitim özgürlüğünden Müslümanlar’ı mahrum edenlere de birşeyler sor.

Düşünce özgürlüğü var mı, yok mu bilmem. Bunun için bağıra bağıra değil, kilitli dudaklarını kımıldatmadan vicdanının kulesine çık haykır: “Ey ahlâkımızı yerle bir edenler! Ey bizi süper güçlere köle yapanlar! Ey bizi geri bırakanlar! Ey Müslüman’la İslâmiyet arasına utanç duvarları örenler siz kimsiniz?” de ve yine sor.

Hesap soracağın kimseleri teşhis edemeden sor.

Ve, gafletin yakasına yapış, kendinden de hesap sor!.

Back To Top